8:45–10:00

REGISTRACE

10:05–10:40

ZMĚNY V SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH
VÝKONŮ K 1. 1. 2024

MUDr. Petr Pokorný - MZ ČR

10:00–10:05

ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO

Ing. Věra Kovářová - STAPRO s. r. o.

10:40–11:15

POHLED VZP NA ROK 2023 A ÚHRADOVÁ
POLITIKA NA ROK 2024

Ing. Jiří Mrázek, MBA– VZP ČR

11:15–11:55

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 2024 – SEGMENT
LŮŽKOVÉ PÉČE

RNDr. Marcela Ambrožová – STAPRO s. r. o.

11:55–12:45

OBĚD

12:45–13:20

DOPADY ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY PRO ROK
2024 NA REGIONÁLNÍ NEMOCNICE

Ing. Michal Čarvaš, MBA,
RNDr. Bc. Jan Mach –Asociace
českých a moravských nemocnic

13:20–13:55

ZMĚNY A NOVINKY V CZ – DRG 2024

Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. - STAPRO s. r. o.

13:55–14:30

ÚHRADA CENTROVÝCH LÉČIV – PRÁVNÍ
RÁMEC, PRAXE A NOVÉ TRENDY

doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. – AK Šustek a spol.

14:30–15:00

ZÁVĚREČNÁ DISKUZE, DOTAZY

Ing. Věra Kovářová – STAPRO s. r. o.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

menu