PROGRAM ZDE

8:45–10:00

REGISTRACE

10:05–10:45

ZMĚNY V SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH
VÝKONŮ K 1. 1. 2023

MUDr. Petr Pokorný - vedoucí
pracovní skupiny při MZ ČR

10:00–10:05

ZAHÁJENÍ

Ing. Věra Kovářová - STAPRO s. r. o.

10:45–11:20

ZMĚNY A NOVINKY V CZ – DRG 2023

Ing. Lubomír Dvořáček, PhD. – STAPRO s. r. o.

11:20–11:55

SMLOUVY SE ZP V ROZHODOVACÍ
PRAXI SOUDŮ

doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. – AK Šustek a spol.

11:55–12:25

ÚV 2023 OČIMA AČMN VS. SKUTEČNÉ NÁKLADY NEMOCNIC VS. PRŮBĚH DOHADOVACÍHO ŘÍZENÍ

Ing. Michal Čarvaš, MBA - Asociace českých a moravských nemocnic

12:25–13:10

OBĚD

13:10–14:00

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 2023 – SEGMENT LŮŽKOVÉ PÉČE

RNDr. Marcela Ambrožová - STAPRO s. r. o.

14:00–14:35

POHLED VZP NA ROK 2022 A ÚHRADOVÁ
POLITIKA NA ROK 2023

Ing. Jiří Mrázek, MBA – VZP ČR

14:35–14:40

ZÁVĚREČNÁ DISKUZE, DOTAZY

Ing. Věra Kovářová – STAPRO s. r. o.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

menu